top of page

Hvordan fungerer gestaltterapi?

Psykoterapi

Gestaltterapi er en form for psykoterapi. Psykoterapiens mål er å bedre den mentale helsen og få bukt med følelsesmessige problemer og mønstre som gjør det vanskelig å leve et godt liv.

Litt kort forklart

I gestaltterapien legger vi vekt på å få tak i hvordan det er her og nå, i motsetning til andre retninger innen psykoterapien som fokuserer på barndommen.

Ved å ta tak i følelser som oppstår i løpet av en samtale, øker vi stadig bevisstheten og forståelse for hvordan vi er.

Om meg

Jeg er utdannet gestaltterapeut ved NGI, og har hatt egen praksis siden 2013. Jeg holder til på Lindern, tvers over gate fra hovedinngangen til Ullevål sykehus. 

Jeg er profesjonelt og personlig veldig interessert i terapi og selvutvikling.

Jeg har alltid vært opptatt av hvordan vi mennesker har det med oss selv. Jeg er, i tillegg til å være utdannet gestaltterapeut, også utdannet sosialantropolog. Det var under feltarbeidet mitt i Italia i 2006 at jeg for alvor ble interessert i psykologi og psykoterapi. Hovedfagsoppgaven min skrev jeg om Italienske kvinners forhold til sin egen kropp. 

I tillegg til at jeg holder meg faglig oppdatert, er jeg også som medlem av Norsk Gestaltteraputforening forpliktet til å følge foreningens etiske retningslinjer, og gå i faglig veiledning.

​​

My Approach
bottom of page