top of page

Hvordan fungerer gestaltterapi?

Psykoterapi

Gestaltterapi er en form for psykoterapi. Psykoterapiens mål er å bedre den mentale helsen og få bukt med følelsesmessige problemer og mønstre som gjør det vanskelig å leve et godt liv.

Litt kort forklart

I gestaltterapien legger vi vekt på å få tak i hvordan det er her og nå, i motsetning til andre retninger innen psykoterapien som fokuserer på barndommen.

Ved å ta tak i følelser som oppstår i løpet av en samtale, øker vi stadig bevisstheten og forståelse for hvordan vi er.

Personvernerklæring og avtale
Personvernerklæring

Om meg

Jeg er utdannet gestaltterapeut ved NGI, og har hatt egen praksi siden 2013. Jeg holder til i Rosenkrantzgate midt i sentrum av Oslo.

Jeg er profesjonelt og personlig veldig interessert i terapi og selvutvikling.

I tillegg til at jeg holder meg faglig oppdatert, er jeg også som medlem av Norsk Gestaltteraputforening forpliktet til å følge foreningens etiske retningslinjer, og gå i faglig veiledning.

Før jeg tok utdannelsen min som gestaltterapeut fra NGI, tok jeg også hovedfag i sosialantropologi fra Blindern.
 

My Approach
bottom of page